Navicor - usługi

» Navicor > O NAS

Nasza firma


ochrona
AlZn85
piaskowanie
malowanie
  Nazsza firma powstala w 2002 r. pod nazwą Navikon Paint Sp. z o.o. poprzez wydzielenie się szczecińskiego oddziału malarskiego firmy Navikon SRY ze Świnoujścia. Od początku 2010 r., po zmianie w składzie udziałowców, zmieniliśmy nazwę na Navicor Sp. z o.o.

Nasze mocne strony
 • wysoka jakość,
 • elastyczność,
 • dynamika działania,
 • kompleksowość (wykonawstwo "pod klucz")
 • wiarygodność biznesowa

Zdolności produkcyjne:
 • zatrudnienie: ok. 100 pracowników.

 • konstrukcje stalowe: ok. 80 ton/miesiąc.
 • konstrukcje aluminiowe: ok. 20 ton/miesiąc.

 • Przygotowanie powierzchni:
 • śrutowanie - powierzchnie zewnętrzne: do 1500 m2/dobę,
 • śrutowanie - w zbiornikach: do 500 m2/dobę,
 • hydroblasting 2000 bar - do 300 m2/dobę.

Zakład produkcyjny

ul. Bronowicka 39

 • Powierzchnia: 15 000 m2
 • Hala produkcyjna: 1 700 m2
 • Śrutownia: 120 m2
    5,0 m    |  5,5 m  | 20,0 m
  wjazd szer. | wysokość | długość
 • Malarnia: 120 m2
    5,0 m    |  5,5 m  | 20,0 m
  wjazd szer. | wysokość | długość
Navicor Bronowicka Navicor Bronowicka Navicor śrutownia lakiernia Navicor srutownia malarnia

ul. Nocznickiego
(teren "Stocznia Szczecińska")
 • Hala produkcyjna: m2
 • Suwnice: 2x 20 T
 • Śrutownia: 880 m2
    17,6 m  |  14,6 m  | 34,0 m
  wjazd szer. |  wysokość  | długość
 • Malarnia: 530 m2
    17,0 m  |  14,6 m  | 30,0 m
  wjazd szer. |  wysokość  | długość
Navicor Stocznia Szczecinska Navicor St. Szcz komory Navicor hala stalowa Navicor hala spawanie Navicor śrutownia malarnia