Śrutownia, malarnia - środki UEFirma Navicor Sp. z o.o. 02.07.2014r. zakończyła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013

Tytuł projektu:
Zakup innowacyjnej linii technologicznej do czyszczenia i zabezpieczania powierzchni stalowych w celu zwiększenia konkurencyjności firmy Navicor Sp. z o.o.

Cel projektu:
Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej polegającej na zmianie procesu obróbki stali z metody piaskowania na metodę strumieniowo-ścierną zamkniętą z użyciem śrutu stalowego wraz z nowym zabezpieczeniem antykorozyjnym stali poprzez malowanie hydrodynamiczne.

Numer umowy:
UDA-RPZP.01.01.02-32-194/10-00
Firma Navicor Sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013

Tytuł projektu:
Wdrożenie nowoczesnej technologii w firmie Navicor Sp. z o.o. poprzez doradztwo w zakresie planowania inwestycyjnego

Cel projektu:
Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej zaplanowanej inwestycji

Numer umowy:
UDA-RPZP.01.03.01-32-034/11