Uprawnienia i referencjeEN 1090, ISO 3834

en_1090   iso_3834


ISO 9001 / 14001 / 45001 - Zintegrowany System Zarządzania


iso_9001  iso_14001   iso_45001


Polski Rejestr Statków - uznanie


Polski Rejestr Statków


FROSIO / antykorozja

frosio  frosio

Ukończone szkolenia, stopnie I.-III.:
etap1  etap2  etap3
Nadzór, malarze, metalizatorzy - certyfikaty pracowników na żądanie.

Urząd Dozoru Technicznego - UDT


UDTNr uprawnień: UC-24-80-N/1-10
UDT


Referencje

Listy referencyjne zostana dostarczone na żądanie.